Οι 26 παραλίες της Σαλαμίνας και Περάματος με μόλυνση 78 φορές πάνω από το όριο!

Σε 24 παραλίες της Σαλαμίνας η ποιότητα των νερών δείχνει ότι είναι ακατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ.

Οι παραλίες ειναι οι εξής:

Πέραμα. Παραλία δίπλα στο Φέρρυ – μπωτ,

– Παραλία Γυάλα,

– Παραλία Λιμνιώνας

– Παραλία Δημήτρανι.

– Λιμάνι Περάνι.

– Παραλία Μαρούδι.

– Κολώνες (ταφικό Μνημείο 4ου Π. Χ. )

– Αιάντειο

– Αιάντειο. Παραλία.

– Παραλία Κανάκια.

– Παραλία Κανάκια. Παραλία

– Ορμός Σαλαμίνας

– Ξένο

– Παραλία Βασιλικά

– Παραλία Μπατσί

Η ρύπανση των παραλιών αυτών αφορά τη συγκέντρωση σε Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD). Το Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (ΧΑΟ ή COD) είναι η ποσότητα του οξυγόνου η οποία απαιτείται για την ολική χημική οξείδωση των οργανικών συστατικών μιας ουσίας.

Διάφορα για το Πέραμα

Σχετικές δημοσιεύσεις