Οι 26 παραλίες της Σαλαμίνας και Περάματος με μόλυνση 78 φορές πάνω από το όριο!

Σε 24 παραλίες της Σαλαμίνας η ποιότητα των νερών δείχνει ότι είναι ακατάλληλες για κολύμβηση, σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ. Οι παραλίες ειναι οι εξής: Πέραμα. Παραλία δίπλα στο Φέρρυ – μπωτ, – Παραλία Γυάλα, – Παραλία Λιμνιώνας – Παραλία Δημήτρανι. – Λιμάνι Περάνι. – Παραλία Μαρούδι. – Κολώνες (ταφικό Μνημείο 4ου Π. Χ. ) – Αιάντειο – Αιάντειο. Παραλία. – Παραλία Κανάκια. – Παραλία Κανάκια. Παραλία – Ορμός Σαλαμίνας – Ξένο – Παραλία Βασιλικά – Παραλία Μπατσί Η ρύπανση των παραλιών αυτών αφορά τη συγκέντρωση σε Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD).…

Περισσότερα