ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Περάματος, Λ. Δημοκρατίας 28 (υπόγειο) και στο τηλέφωνο 213 2037 108.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών 7/9/2018.

https://www.perama.gr/wp-content/uploads/2018/08/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-Α-ΓΥΜΝ-ΠΕΡΑΜ-7_8_2018.pdf

Σχετικές δημοσιεύσεις